Detta erbjuder jag:

Konsulttjänster

ISO 9001 - kvalitetsarbete

Med certifiering av ISO 9001 får du rätt förutsättningar att alltid leverera hög kvalitet.

Alla företag bör regelbundet se över sin verksamhet och hur man levererar rätt kvalitet. Det skapar i sin tur nöjda kunder vilket ökar lönsamheten. Genom att certifiera verksamheten visar du potentiella kunder att du är seriös och beredd att göra det lilla extra. Tillsammans går vi igenom allt från företagets policys, rutiner till kommunikation och personal. Vi tittar på vad som kan förbättras samt har regelbundna uppföljningar för att stämma av. Det kommer du och ditt företag att tjäna på.

ISO 14001 - Miljöarbete

Alla moderna företag bör ha en god förståelse om hållbarhet och miljö.

Klimatet påverkas av oss alla och som företag har du ett ansvar att se till att din verksamhet kan påverka miljön mindre samt följa de miljölagar som ditt företag berörs av. Jag tar fram en plan och hjälper dig att utbilda personalen i miljömedvetenhet. Om ditt företag använder kemikalier måste även det ses över. Farligt avfall får absolut inte spridas i naturen utan måste tas hand om på ett särskilt sätt. Med min hjälp ser vi över företagets miljöarbete tillsammans och lägger upp en handlingsplan för framtiden.

ISO 45001 - Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är ett måste för positiva och drivna anställda.

Alla anställda påverkas av sin arbetsmiljö och genom en ISO 45001-certificering kan du se till att åtgärda psykiska och fysiska problem samtidigt. Att arbeta förebyggande i god tid innan några problem hunnit uppstå. Mitt mål är att med en certifiering öka engagemanget hos anställda. En nöjd medarbetare är som bekant en produktiv medarbetare. Jag vill också se till att ditt företaget gör ett gott intryck på eventuella nya medarbetare, kunder eller samarbetspartners. Viktigast är att minska risken för arbetsskador av olika slag. Dessa kan variera stort beroende på typen av arbetsplats.

ISO 27001 - Informationssäkerhet

Idag ställs höga krav på informationssäkerhet och att skydda uppgifter.

Många verksamheter är idag helt digitaliserade vilket ställer höga krav på säkerheten. Det behövs verktyg som skyddar mot intrång utifrån, eller att medarbetare och andra som har tillgång till arbetsplatsen inte kommer åt information som de inte har behörighet för. En läcka kan bli väldigt skadligt för företaget. Jag går igenom vilka risker som finns och hur du ska skydda dig från eventuella hackers. Den digitala världen är i ständig förändring vilket kräver regelbunden uppföljning och uppdatering. Vi går även igenom GPR-lagen.

ISO 1090

CE-märkning enligt ISO 1090

För att kunna deklarera och märka produkterna tar vi fram en plan för de byggarbeten och reparationer som finns både på byggarbetsplatsen och i verkstaden. 

Svetsning enligt ISO 3834

Jag hjälper till att styra upp aktiviteterna hos dig i din svetsande verksamhet genom att beskriva vad du ska göra och följa det du har beskrivit. 

Vi går igenom krav och tekniska genomgången. Tar fram WPQR och svetslicenser, beskriver utrustning och produktionsplanering samt de krav som finns kring svetsning.

Intresserad av kvalitetsledningssystem?

Hör av dig redan idag!